Jak działamy?

Opracowujemy rekomendacje
i plan działania

Dobry plan działania to 70% sukcesu

Plan działania

Nasze doświadczenie pokazuje wyraźnie, że dobre przygotowanie bardzo często jest gwarantem sukcesu. Nawet najtrudniejsze zmiany można wdrażać w sposób bezpieczny. Wymaga to po prostu odpowiedniego przygotowania. 

Wiemy też, że w codziennej pracy przedsiębiorca ma na tyle dużo wyzwań, że często nie ma czasu na gruntowne przeanalizowanie i przemyślenie planowanych działań.

Dlatego też my robimy to za Ciebie. Dostajesz efekt jakiego oczekujesz a my bierzemy na  siebie najmniej przyjemne elementy takie jak analiza i planowanie poszczególnych działań.

Na bazie analizy, wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, opracowujemy rekomendacje do wdrożenia i przygotowujemy plan działania.

 

Raport

W oparciu o analizę identyfikujemy obszary, które wymagają ulepszenia i którymi warto zająć się w pierwszej kolejności. 

Po każdej analizie klient otrzymuje raport, w którym wskazujemy obszary do rozwoju i proponowane kierunki działań. Przedstawione jest to w postaci gotowego planu do wdrożenia.

Dzięki temu właściciel firmy wie w jakim kierunku warto zmierzać oraz jakie działania podjąć.

 

Wdrażanie rekomendacji

Oferujemy szerokie wsparcie w zakresie realizacji rekomendacji. Jesteśmy w stanie zorganizować wszystkie procesy o których mowa w raporcie. Istnieje tez oczywiście możliwość ich realizacji we własnym zakresie.

Naszym klientom pomagamy również pozyskać dofinansowanie na realizację procesów doradczych w ramach dostępnych obecnie środków wsparcia dla sektora MŚP