Oferta

Budujemy
skutecznie działające zespoły

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

Zdecydowanie większa efektywność zespołu przy niższym koszcie pracy

Mając ponad 20 letnie doświadczenie w budowaniu zespołów własnych jak i naszych klientów sprawiamy, że osiągają one zdecydowanie większą efektywność i skuteczność, często przy niższym koszcie pracy. Spowodowane to jest lepszym dopasowaniem pracowników do zadań oraz utworzeniem nowych, efektywnych procesów lub modyfikacją istniejących w firmie.

Jak będzie wyglądał proces doradczy w Twojej firmie?

Maxie Hill to firma stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Wszystkie procesy doradcze prowadzone są w sposób praktyczny, konkretny i dopasowany do potrzeb firm w jakich pracujemy. Jako przedsiębiorcy znamy dobrze wyzwania jakie stoją przed sektorem MŚP w Polsce. Opracowana przez nas metoda pracy w firmach jest skuteczna i niezawodna. Przetestowaliśmy ją w ciągu ostatnich lat w polskich firmach. Jak wyglądają jej etapy?

Etap 1: Analiza zespołu – badamy sytuację obecną w Twojej firmie, potencjał zespołu i procesy jakie są realizowane.

Etap 2: Przedstawiamy raport z rekomendacjami i planem działania – raport zawiera zarówno wyniki przeprowadzonej analizy jak i propozycję rozwiązań wraz z planem działania. 

Etap 3: Wdrażamy z Tobą wybrane rozwiązania – jeśli uznasz, że nasza pomoc przy wdrażaniu planu jest potrzeba możemy poprowadzić Twoją firmę przez proces zmian.

Budowanie skutecznego zespołu zależy od kilku czynników:

Strategia firmy

Warto wiedzieć dokąd zmierzamy jako firma. Jakie są nasze cele i plany, jak również znać dokładnie procesy jakie realizujemy w organizacji. Od nich bowiem w dużej mierze zależeć będzie podział zadań i obowiązków między pracownikami. Warto poświecić chwilę na przemyślenie i przeanalizowanie strategii działania firmy i rozpisać sobie dokładnie jakimi zadaniami w naszej strukturze zajmować ma się nowy pracownik.

Skuteczna rekrutacja

Wbrew pozorom na rynku w dalszym ciągu można znaleźć duże grono rzetelnych i dobrych pracowników. To na ile prowadzone przez nas rekrutacje będą skuteczne zależy w dużej mierze od dobrze przeprowadzonego procesu rekrutacji.

To czy pracownik przyjdzie do nas i zostanie w naszej firmie zależy od kilku czynników:

  • dopasowania pracownika do zadań jakie ma realizować. W rekrutacji wykorzystujemy nasze autorskie narzędzie MaxieDISC® (na jego podstawie mapujemy stanowisko i idealnego pracownika, a następnie dwustopniowo weryfikujemy predyspozycje na etapie rekrutacji),
  • dopasowania pracownika do organizacji. Badamy kulturę organizacyjną wg. modelu Camerona-Quinna,
  • atrakcyjności oferty pracodawcy. Przy czym atrakcyjność będzie zależała od predyspozycji osoby jaką chcielibyśmy pozyskać na konkretne stanowisko. Dla jednego atrakcyjne będą nagrody i premie, a dla innego stabilne zatrudnienie i miła atmosfera.

System wdrażania do pracy

Prowadzone przez nas badania i analizy pokazują, że głównym powodem rezygnacji pracowników z pracy przed upływem 3 miesięcy jest brak systemu wdrażania do pracy lub jego niska skuteczność (rozumiana jako brak wystarczających informacji, chaotyczność, niechęć współpracowników do dzielenia się wiedzą). Na etapie rekrutacji warto wiedzieć w jaki sposób będziemy wdrażać pracownika. Jeśli wcześniej dobrze przemyśleliśmy kwestię zadań jakie wykonywać będzie nowa osoba, system wdrażania w prosty sposób będzie wynikał z wcześniejszych planów.

Świadome i efektywne zarządzanie pracownikami

System zarządzania w firmie jest kolejnym czynnikiem od którego zależy efektywność zespołu. Zarządzanie powinno być dopasowane m.in.:

  • do poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika,
  • do predyspozycji i stylu zachowania szefa (w swojej pracy wykorzystujemy zaawansowane zastosowania systemu MaxieDISC®, do pokazania wpływu stylu zachowania szefa na system zarządzania i pracowników)
  • do specyfiki branży i stanowiska. Warto pomyśleć o pracy nad procesami w organizacji, które w znacznym stopniu przyczyniają się do wsparcia procesu zarządzania pracownikami.