Jak pomagamy

1

Badamy stan obecny

Podstawa działania. Najpierw musimy poznać sytuację firmy. Jej wyzwania, problemy, cele.

Przeprowadzamy gruntowną analizę opartą o wywiady indywidualne, analizę behawioralną, analizy finansowe.

Opracowujemy rekomendacje i plan działania

Na bazie analizy, wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, opracowujemy rekomendacje do wdrożenia i przygotowujemy plan działania.

Przedstawione jest to w postaci gotowego planu do wdrożenia

2

3

Wdrażamy zmiany

Jeśli klient potrzebuje wsparcia we wdrażaniu planu oraz rekomendacji, przystępujemy do pracy.

Ustalamy kluczowe wskaźniki, terminy oraz strefy odpowiedzialności.

Przykłady efektów
naszych działań

Wielokrotnie przeprowadzaliśmy firmy przez procesy zmian. Prowadzimy też procesy doradcze z innych zakresów. Możemy się pochwalić wieloma znaczącymi efektami.

Dotyczy to zarówno bardzo dużych zagranicznych firm, jak i małych oraz mikro przedsiębiorstw.

4