Jak działamy?

Badamy
stan obecny

Przychodzisz z pytaniem – wychodzisz z rozwiązaniem

Maxie Hill sp. z o.o. to firma, która została stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.

Nasze doświadczenia biznesowe pokazały nam, że każda firma ma nieco inną specyfikę i potrzeby. Co więcej firma to system naczyń połączonych i nic nie dzieje się w oderwaniu od pozostałych elementów. Dlatego też każdy nasz proces dostosowany jest do potrzeb klienta.

Co to oznacza?

Pierwszym etapem naszej pracy jest dokładne zbadanie sytuacji firmy. Przeprowadzamy gruntowną analizę opartą o wywiady indywidualne, analizę behawioralną, analizy finansowe.
Rozmawiamy zarówno z właścicielem jak i wskazanymi pracownikami.

Poznajemy:

 • procesy,
 • styl zarządzania,
 • specyfikę branży,
 • sytuację finansową (jeśli wymaga tego sytuacja).

 

Ile czasu zajmuje analiza i w jaki sposób jest prowadzona?

Analiza w zależności od wielkości firmy zajmuje od 12 do 30 godzin wraz z opracowaniem raportu. Korzystamy ze sprawdzonych narzędzi, które umożliwiają nam w krótkim czasie opracowanie rzetelnej analizy, która będzie stanowić punkt wyjścia do działania. 

Analiza prowadzona jest w zależności od potrzeb:

 • na miejscu u klienta
 • zdalnie (za pomocą Skype’a i telefonu)
 • w ramach pracy własnej w oparciu o dostarczone materiały.

 

Z jakich narzędzi korzystamy:

Podczas analiz korzystamy z szeregu narzędzi, które w prosty sposób tłumaczą zachodzące w firmie zjawiska.

Podstawowe narzędzia to:

 • MaxieDISC® – autorskie narzędzie do zwiększania efektywności biznesowej w firmach – dzięki poznaniu stylów zachowań szefa i pracowników możemy szybko i z dużą dokładnością określić jakiego typu wyzwania stoją przed firmą i z jakimi problemami może się ona borykać. Na tej podstawie możemy zaprojektować skuteczne rozwiązania dopasowane do potrzeb firmy.
 • Badanie kultury organizacyjnej – każdorazowo określamy kulturę organizacyjną firmy dzięki czemu możemy zaprojektować rozwiązania dopasowane do etapu na jakim znajduje się dana organizacja
 • TOC – teoria ograniczeń – doskonałym narzędziem, które buduje skuteczność biznesową jest analiza prowadzona w oparciu o teorię ograniczeń. Dzięki niej jesteśmy w stanie budować przewagę konkurencyjną i operacyjną naszych klientów.

 

 

Przychodzisz z pytaniem – wychodzisz z rozwiązaniem

Jednym z najważniejszych elementów analizy jest określenie celu – na podstawie rozmów z osobami zarządzającymi określamy obszar i zagadnienia, które są w punktu widzenia właściciela czy menadżera najistotniejsze tak aby w wyniku analizy znaleźć rozwiązanie najbardziej palącego problemu. 

Z jakimi wyzwaniami i problemami przychodzą do nas klienci? Oto kilka przykładów:

 • Firma boryka się z wysoką absencją pracowników – zadaniem było ustalenie przyczyny i znalezienie sposobów zapobiegania zjawisku teraz i w przyszłości.
 • Firmę czeka kilka bardzo dużych zmian – utworzenie nowego działu, budowa hali produkcyjnej – w jaki sposób wdrożyć zmiany bez obniżenia efektywności?
 • W firmie jest duża rotacja pracowników – jak sobie z nią radzić, jak jej zapobiegać?
 • Firma stoi przed wyzwaniem jakim jest przekształcenie jej w spółkę z o.o. – jak dokonać przekształcenia tak aby sprzedaż nie spadła?
 • Jak zwiększyć sprzedaż?
 • Jak zbudować skuteczny dział sprzedaży?

To tylko część z pytań z jakimi trafili do nas nasi klienci. Na wszystkie z ww. zagadnień i wiele innych znaleźliśmy rozwiązania, które zapewniły firmom i zyski i bezpieczeństwo.  

Nasze rozwiązania są przede wszystkim  skuteczne i idealnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy!